""

Hållbarhetsredovisning

Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och ta del av de rapporter som vi har utfört. Redovisningen beskriver hur vi arbetat med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Förutom att redovisa föregående års resultat ser vi även framåt och beskriver vad vårt fokus framöver präglas av.

Hållbarhetsredovisningarna är framtagna för att uppfylla ett nytt lagkrav som vi, tillsammans med alla företag som uppfyller två av dessa tre kriterier omfattas av: 

Medelantalet anställda >250 st
Balansomslutning >175 MSEK
Nettoomsettning >350 MSEK.

Vi är stolta över att kunna visa upp ett så omfattande hållbarhetsarbete som vi gjort i den här upplagan av redovisningen. Fokus ligger på:

  • Miljö
  • Personal
  • Sociala förhållanden
  • Respekt för mänskliga rättigheter
  • Motverkande av korruption

Du hittar den digitala versionen av hållbarhetsredovisningen för år 2017 här
Läs mer om vårt miljöarbete här.

""

Vårt miljöarbete

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med att ta ansvar för miljön.

Miljöcertifiering

Vi är sedan 2002 certifierade enligt ISO 14001.