Nu uppdaterar vi mjukvaran till HAN-porten på din elmätare

Under mars månad kommer vi att uppdatera mjukvaran till HAN-porten på våra nya elmätare till version 2.0.

Våra elmätare följer "Branschrekommendation för lokalt kundgränssnitt för elmätare” utgiven av Energiföretagen Sverige, där uppdatering till version 2.0 var planerad.

Förväntningen är att uppdateringen inte ska påverka funktionaliteten på befintlig utrustning kopplad till HAN-porten. Det är leverantören av utrustningen som ansvarar för att den är kompatibel med nya versioner av mjukvara. Läs mer om version 2.0 i Branschrekommendation för lokalt kundgränssnitt för elmätare hos Energiföretagen Sverige. 

 

HAN-porten (P1)

Med HAN-porten (P1) som finns tillgänglig på de nya elmätarna från Aidon, kan du mäta din elanvändning nästan i realtid. För att komma åt värdena behöver du koppla till en kompatibel utrustning samt att vi aktiverar porten åt dig, det gör vi på din begäran.

Frågor och svar om HAN-porten

Här hittar du frågor och svar om HAN-porten (P1) på din elmätare.