Unga och gamla händer vårdar en jordglob

Världsmiljödagen den 5 juni

Miljön står i fokus och vi tipsar om enkla saker i vardagen som alla kan tänka på. Många små saker gör nämligen stor skillnad.

Uppmärksammas i hela världen

Vid FNs första globala miljökonferens, som hölls i Stockholm 1972, beslutades att den 5 juni skulle bli en temadag som uppmärksammar miljön årligen över hela världen.

Världsmiljödagen i Eskilstuna

I Eskilstuna har Världsmiljödagen uppmärksammats varje år sedan 1996, vilket enligt FN är bäst i världen. I år sker detta digitalt i form av en cirka en timme lång film. Filmen premiärvisas den 5 juni kl. 09.00 och innehåller till stor del lokala inslag från Eskilstuna med anknytning till årets tema som är Biologisk mångfald och hemmaodling. Filmen visas här.

Enkla tips för minskad miljöpåverkan i din vardag

Energi i hushållet
 • Använd lågenergilampor
 • Sänk innetemperaturen. Med en grad lägre temperatur inomhus minskar du uppvärmningskostnaderna med ca 5%.
 • Frosta av frysen med jämna mellanrum. En avfrostad frys drar mindre energi. Dammsug bakom frys och kyl, så sparas också energi.
 • Köp Bra Miljöval-el som kommer från förnybara kraftkällor, som vind, vatten och sol. 
Handla
 • Köp miljömärkta varor, t ex Svanen och Bra miljöval, är ett enkelt sätt att välja produkter med mindre eller liten miljöbelastning
 • Drick kranvatten istället för att köpa vatten på flaska. Flaskvattnet transporteras långt, vilket ger en onödig miljöpåverkan.
 • Köp ekologiskt och närproducerat i möjligaste mån.
Hantera avfall
 • Lämna gamla och överblivna mediciner till Apoteket. 
 • Lämna alla uttjänta batterier i batteriholken eller till din miljöstation. Motivet är att förhindra utsläpp till miljön av de giftiga tungmetallerna kadmium, kvicksilver och bly. 
 • Sortera dina förpackningar. Alla inlämnade förpackningar blir till nya varor, nya förpackningar eller energi. 
 • Häll aldrig ut kemikalier i avloppet. De ska lämnas till återvinningscentralen som farligt avfall.
 • Lämna dina glödlampor, lågenergilampor och lysrör till återvinningscentralen. De innehåller farliga metaller som tas omhand.
Städning/tvättning
 • Välj miljömärkta rengöringsmedel.
 • Överdosera inte disk- och tvättmedel. Det är både dåligt för naturen och för disk- och tvättmaskinerna. Följ doseringingen på tvättmedelsförpackningen för mjukt/medelhårt vatten som vi har i Eskilstuna.
 • Tvätta din bil i en biltvätt eller biltvättshall. Miljöfarliga ämnena som finns på bilen och rinner av med tvättvattnet tas omhand där istället för att hamna i våra vattendrag och sjöar.

 

Björkstammar i skog

Vårt miljöarbete

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med att ta ansvar för miljön.

Grässtrå i motljus

Vårt hållbarhetsarbete

Vi skapar hållbar samhällsnytta för nuvarande och kommande generationer.

Vita näckrosor

Miljöcertifiering

Vi är sedan 2002 certifierade enligt ISO 14001.

Burkar med farligt avfall

Farligt avfall i hemmet

Elektronik, kemikalier, lampor och batterier är exempel på farligt avfall. Hur hanterar du det?