Övning av räddningsinsats

Under mars och april kommer vi tillsammans med Räddningstjänsten genomföra övningar av räddningsinsats på Ekeby Reningsverk och bussdepån. Dessa tillfällen ger oss möjlighet att öva på eventuell olyckor som kan innebära en brandrisk.

Datum för övningarna är 21 mars, 4 april, 15 april och 29 april och övningarna kommer pågå mellan kl. 13-15.30. Under dessa tider kommer Räddningstjänstens personal och utryckningsfordon vistas på anläggningarna men utan blåljus.