Rättelse gällande artikel i Eskilstuna Kuriren

Det finns inga pågående störningar inom stadsnätet som ägs av Eskilstuna Energi och Miljö. Här följer därför en rättelse av artikeln ”Bredbandsproblem skapar stor frustration hos företagare” som publicerades på Eskilstuna Kurirens webb den 26 februari samt i pappersupplagan den 27 februari 2019.

Fibra, som ägs av bland andra Eskilstuna Energi och Miljö, är inte den enda stadsnätsaktören som verkar inom Eskilstuna kommun. Vi vill därför understryka att de pågående driftstörningarna som beskrivs i artikeln inte ligger inom vårt stadsnät och drabbar alltså inte de kunder som är anslutna till Fibra eller tjänsterna som tillhandahålls genom dem. 

Som ägare av Fibra arbetar vi ständigt för att stärka och utveckla stadsnätet så att det lever upp till de krav som våra kunder ställer på en snabb och stabil uppkoppling, både i hemmet och på arbetsplatsen.

 

Benny Larsson, Stadsnätschef Eskilstuna Energi och Miljö