Vatten i kupade händer

Inga vattenrestriktioner i Eskilstuna

Vi får in många frågor om vad som gäller i Eskilstuna med anledning av de låga grundvattennivåerna i hela landet. Många kommuner har tvingats införa bevattningsförbud på grund av den långvariga torrperioden. Än så länge är det inte aktuellt här i Eskilstuna men utvecklingen bevakas noga.

-          För vår del behöver vi inte införa restriktioner för det kommunala vattnet, men generellt måste vi alla börja tänka på hur vi använder vattnet. Finns det andra bevattningsalternativ än dricksvatten så bör vi använda dem, säger vår VA-chef Admir Ibrisevic.

Situationen har på många håll medfört förbud av kranvattenanvändning för att fylla pooler, vattna trädgården eller tvätta bilen med slang. Våra medarbetare på VA följer utvecklingen noga och mäter kontinuerligt både grund- och ytvatten vid Hyndevads vattenverk. Även om vissa av våra mindre vattenverk påverkas av grundvattennivån är inte vårt system så sårbart. De centrala delarna av Eskilstuna får sitt vatten från vattenverket i Hyndevad där vattnet tas från Hjälmaren (Sveriges fjärde största sjö).

Har du egen brunn och frågor om ditt vatten så hänvisar vi till Eskilstuna kommun, tel. 016-710 10 00

I Eskilstuna-Kuriren den 22 maj fanns en artikel om de låga grundvattennivåerna. Här kan du läsa hela artikeln.