Eco Friends kan vinna pris för sin utbildningsinsats

Via utbildningsprojektet Eco Friends får skolelever som går i årskurs 2, 4 och 6 i Eskilstuna kommun lära sig om miljö- och klimatfrågor. Fokus ligger på hur de egna valen man gör i sin vardag påverkar djur och natur. Hittills har över 3 000 barn utbildats via Eco Friends. Miljöstrategipriset, som vi blivit nominerat till, vill uppmärksamma och inspirera till klimatsmarta recept och återbruk, utbildningsinsatser och hållbarhetsstrategier som gör skillnad. Nu är Eco Friends nominerade till priset.

Det ska läras i tid det som miljöklokt ska bli. Det är tanken bakom den unika satsningen Eco Friends. Bakom idén står Eskilstuna Energi och Miljö, som tillsammans med Parken Zoo arbetat ut framgångskonceptet i ett samarbete med Eskilstuna Kommun och Eskilstuna Kommunfastigheter. Det handlar om att i ett tidigt skede lära barn att tänka miljöklokt.

Hösten 2015 startade det unika utbildningskonceptet Eco Friends för eleverna i årskurs 2, årskurs 4 och årskurs 6 inom Eskilstuna kommun. Eco Friends utgår från människan i hemmet och de dagliga aktiviteter vi utför där. På våra anläggningar på Eskilstuna Energi och Miljö lär vi barnen på ett praktiskt och visuellt sätt att förstå hur våra resurser används. Varifrån kommer vattnet och vart tar det vägen när vi spolar ner det? Vart tar soporna vägen? Var kommer elen och värmen ifrån och hur påverkar våra levnadsvanor klimatet och naturen omkring oss?

Miljöstrategipriset, som tidningen Miljö & Utveckling står bakom, delas ut på Miljöstrategidagarna den 10 november. Årets utdelare är Miljöminister Karolina Skog.

– Vi är jätteglada till nomineringen och vi hoppas kunna inspirera andra kommuner till liknade koncept för deras skolbarn. Vi vill visa barnen hur allt hänger ihop och vad de själva med enkla medel kan bidra med. Vi hoppas att på så sätt kunna öka deras positiva framtidstro, säger Cecilia Bäck, pressansvarig och projektansvarig för Eco Friends på Eskilstuna Energi och Miljö. Det har visat sig att många barn och ungdomar känner en oro över framtiden och hur klimatet kan påverka jordens förutsättningar. Genom att låta barnen på ett lite roligare sätt komma ut och se dessa delar av verkligheten kan deras nyfikenhet och engagemang öka, säger Cecilia.

Under de ett och ett halvt åren projektet har pågått har över 3 000 elever i Eskilstuna kommun besökt oss och vet nu mer om sophantering, el, värme vattenrening samt våra djur och vår natur.

-------------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare information välkomna att kontakta:

Cecilia Bäck

Pressansvarig på Eskilstuna Energi och Miljö

Telefon 073- 950 41 48

Anna Åkerholm

Avdelningen för utbildning och forskning på Parken Zoo

Telefon 016-10 01 35

Louise Nilsberth

Avdelningen för utbildning och forskning på Parken Zoo

Telefon 016-10 01 39

Susanna Thörn

Hållbarhetsutvecklare på Eskilstuna Energi och Miljö

Telefon 070-232 59 80