Klättra upp för avfallstrappan

Vi är bra på att återvinna i Sverige och blir hela tiden bättre. Men samtidigt slänger vi svenskar varje år nästan 500 kg avfall per person. Därför behöver vi göra mer än att bara återvinna.

Avfallstrappan är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur vårt avfall ska tas om hand. Avfallstrappan består i fem nivåer: minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi och deponi.

Trappan hjälper oss att förstå hur vi ska använda våra gemensamma resurser på ett medvetet och effektivt hushålla med naturens resurser för att inte äventyra möjligheterna för kommande generationer. Oftast sker den största miljöpåverkan i en produkts liv vid just tillverkningen. Vi behöver därför tillsammans klättra upp för avfallstrappan och bli bättre på att återanvända resurser samt att minimera mängden avfall. Det kan vi göra genom att minska konsumtionen av varor.

5. Deponi

Avfall som ska ut ur kretsloppet och inte kan hanteras på ett annat sätt går till deponering, alltså slängs på en soptipp (en deponi). Det är det sämsta alternativet och den lösningen som vi ska försöka undvika.

4. Utvinna energi

När ett material inte kan återvinnas ska energin i avfallet utvinnas genom förbränning. Förbränning sker i ett kraftverk för att omvandla energin i avfallet till el och värme.

3. Återvinna

Det som inte kan återanvändas kan istället återvinnas. Det gör vi genom att sortera vårt avfall, kompostera och panta burkar.

2. Återanvända

Nästa steg i trappan handlar om att återanvända de resurser som redan finns. Om du har vuxit ur kläder och skor, inte längre har användning för en sak eller bara har tröttnat på något du har, återanvänd! Skänk bort till någon som behöver, sälj eller lämna in till second hand för återbruk. På så sätt stannar produkten i kretsloppet.

1. Minimera

Det allra bästa sättet att spara på jordens resurser är genom att skapa så lite avfall som möjligt. Detta genom att varor produceras resurssnålt och att vi inte konsumerar mer än nödvändigt. Behöver du något kan du se över möjligheten att låna av någon du känner, byta något du inte längre har behov av mot något du behöver, eller hyra.

Visste du att...

...80 procent av kläders miljöpåverkan sker vid just produktionen? Nyproducerade kläder kräver enorma mängder vatten, energi och kemikalier. Ett miljöproblem som allt fler blir medvetna om.

Så hur kan man göra i stället? Det absolut bästa du kan göra är att handla kläder second hand och använda kläder som redan finns!