Servicearbetare

Vi är en Reko fjärrvärmeleverantör!

Att vara Reko fjärrvärmeleverantör innebär att vi uppnår högt ställda krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. Vi värnar med andra ord om en god relation och en öppen dialog med alla våra kunder.

Kvalitetsmärkningen Reko fjärrvärme har tagits fram av branschorganisationen Energiföretagen Sverige för att stärka och trygga kundernas ställning och förhindra att fjärrvärmeföretag missbrukar sin dominerande ställning. För att få vara en del av kvalitetssystemet måste fjärrvärmeföretagen uppfylla särskilda villkor.

Kvalitetsnämnden ser över alla ansökningar för att kontrollera att kraven för att kvalitetsmärkas uppfylls. De ser även till att kraven efterlevs. Till kvalitetsnämnden kan du som kund vända dig om du anser att ett fjärrvärmeföretag inte lever upp till kraven. Du når dem genom att skicka ett mejl till info@energiforetagen.se eller ett brev till:

Reko fjärrvärme
Energiföretagen Sverige AB
101 53 Stockholm

Läs gärna mer om Reko fjärrvärmeenergiforetagen.se

""

Kontakta kundservice

Har du frågor om fjärrvärme? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.

""

Vad kostar fjärrvärme?

Här hittar du en sammanställning av våra fjärrvärmepriser för privatpersoner.