Får vi bjuda på en kaka? På eem.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies.

Regler vid anlitande av egen entreprenör

Tänker du anlita en annan entreprenör för att installera, byta ut eller bygga om en fjärrvärmecentral på vårt fjärrvärmenät? För att förhindra materiella skador på nätet och för att skydda våra medarbetare måste nedanstående regler alltid följas.

  • Entreprenörer som utför arbeten på fjärrvärmenätet ska vara certifierade enligt SS-EN ISO 3834-3.
  • Entreprenörer som utför svetsarbeten på fjärrvärmenätet ska ha en svetsarprövning enligt SS-EN 287-1 för den metod som ska användas.
  • Entreprenören ska bygga enligt Energiföretagen Sveriges tekniska bestämmelser och våra lokala regler för arbete i fjärrvärmecentral. Du som fastighetsägare är ansvarig för att installationen utförs enligt dessa anvisningar. Skulle inte installationen godkännas vid slutbesiktningen, kan vi tvingas avbryta fjärrvärmeleveransen.
  • När installationen påbörjas, när fjärrvärmekretsen provtrycks, vid driftsättning och vid slutbesiktning ska alltid en representant från oss närvara.
  • 14 dagar innan arbetet inleds vill vi att du skickar in en installationsanmälan, så att vi kan ha koll på vilka arbeten som utförs på vårt nät och av vem.

Ladda hem

Energiföretagen Sveriges tekniska bestämmelser F:101

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentral

Installationsanmälan

Dina uppgifter
 
Installationsadress (om annan än ovan)
 
Installationsdetaljer
Är asbestsanering utförd?

 
Rörinstallatör

 

VVS-konsult
Har du en fråga?

Vill du ha personlig hjälp?

Har du frågor? Vi hjälper dig. Ring oss på 016-710 23 00