Fiber med lysande ändar

Vi satsar på fiberutbyggnad på landsbygden

Ett stort antal fiberanslutningar på landsbygden kan bli verklighet genom EEM’s ansökan om bredbandsstöd. EEM satsar nu på att utöka fibernätet genom sin ansökan om bredbandsstöd hos Post- och telestyrelsen. Bredbandsstödet möjliggör anslutningar som tidigare ansetts för kostsamma för kunden.

Bredbandsstödet delas ut av PTS som har i uppdrag att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet, i enlighet med regeringens bredbandsstrategi. 

Fibernätet är rustat för framtidens utmaningar

Under våren och sommaren 2021 har nätets kapacitet uppgraderats för att kunna möta framtidens krav. Även driftövervakningen har setts över genom en ny driftövervakningstjänst som ger bättre överblick över nätet och möjlighet att snabbare kunna kommunicera med våra kunder. Drifttjänsten innebär att vi kan övervaka den nedgrävda fibern vilket är ett komplement till den övervakning vår kommunikationsoperatör utför. 

Besked om vi beviljas bredbandsstöd väntas komma i årsskiftet 2021/2022.