Vad ska jag göra med ventilen LK580?

Det finns ett antal olika typer av avstängningsventiler. Om du har ventiler av modellen LK580 ska du, med hjälp av en VVS installatör, byta ut dessa omgående innan mätarbytet. 

För din egen säkerhet bör du inte röra LK580 ventilerna då den här modellen inte är tillförlitlig. Vid manövrering kan ventilen, helt utan förvarning, lätt gå sönder och orsaka skador i form av vattenläckor. Problemet sitter nämligen inne i ventilen och syns inte utanpå. 

Vår personal är förbjuden att röra LK580 ventilerna. För att vi ska kunna utföra mätarbytet måste de ventilerna därför bytas ut innan mätarbytet.