Vad ska jag göra med ventilen LK580 och LK581?

Det finns ett antal olika typer av avstängningsventiler. Om du har ventiler av ovanstående modeller ska du, med hjälp av en VVS installatör, byta ut dessa omgående innan mätarbytet. 

För din egen säkerhet bör du inte röra ventilerna då dessa modeller inte är tillförlitliga. Vid manövrering kan ventilen, helt utan förvarning, lätt gå sönder och orsaka skador i form av vattenläckor. Problemet sitter nämligen inne i ventilen och syns inte utanpå. 

Vår personal är förbjuden att röra dessa ventiler. För att vi ska kunna utföra mätarbytet måste de därför bytas ut innan mätarbytet.

OBS! att det endast gäller modell LK580 och LK581. Modell LK582 är godkänd