Till sidans huvudinnehåll

Frågor om vatten & avlopp

Hur får jag information om en vattenläcka? Kan jag dricka missfärgat vatten? Här hittar du vanliga frågor och svar om vatten och avlopp.

Frågor och svar om vattenläckor

Beroende på vart vattenläckan uppstår ansvarar vi eller fastighetsägaren för att laga läckan.

När vattenläckor uppstår i dricksvattenledningar eller avloppsrör inom den egna fastigheten (även kallat VA-installation) är det fastighetsägaren själv som ansvarar för att de åtgärdas av en rörentreprenör. Om fastighetsägare kallar ut VA-personal från oss för att utreda ett ärende och det visar sig att felet har uppstått på fastighetens del av servisledningen, ska fastighetsägaren betala en skälig del av VAs kostnad.

När vi mottagit en anmälan om vattenläcka eller själva anmält den så sätts berörd personal in så snabbt som möjligt i arbetet. Vi lägger upp driftstörningar under avbrottsinfo på vår hemsida där uppdatering sker kontinuerligt med status för avbrottet. Är du osäker på om en vattenläcka har larmats in till oss så kan du alltid gå in här på avbrottsinfo för att se om det är några avbrott.

En läcka kan uppstå på servisledningen för vatten utan förvarning. Om vattnet rinner ut i marken är läckan ofta svår att upptäcka. När läckan har uppstått före vattenmätaren registreras heller inte någon ökning i förbrukningen. Gör det därför till en vana att inte bara titta på mätaren utan också lyssna på den. Om det susar vid mätaren, trots att alla kranar i huset är stängda, så läcker ledningen. Läckan ska repareras snarast för att inte riskera att fastigheten drabbas av en vattenskada.

Så mycket vatten kan gå åt vid en läcka

Typ av läcka

Mängd vatten

en droppande kran

40 l/dygn eller 15 m3/år

en sytråd, Ø 0,3 mm, då droppar din kran hela tiden

cirka 40 m3 vatten/år.

toalett som rinner

1100 l/dygn eller 400 m3/år

en tändsticka, Ø 2,7 mm, det är ungefär den stråle som blir när du sköljer din disk

cirka 3 500 m3 vatten/år.

en penna, Ø 8,7 mm, det är ungefär som en badkarstappning

cirka 35 000 m3 vatten/år.

en femkrona Ø 27,5 mm, det är en spolning ur en brandpost

cirka 350 000 m3 vatten/år.

Normal förbrukning av vatten i en familj är ca 150 m3/år.

Om du har en synlig läcka kontaktar du en rörläggare eller VVS-montör som kan hjälpa dig att åtgärda problemet. Är du osäker på om det är en läcka eller inte, är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Du ska alltid kontakta vår kundservice när något har hänt eller behöver göras med vattenmätaren eller om vattnet behöver stängas av i gatan.

Det är partiklar som gör vattnet missfärgat, främst så kallad järnoxid (rost). Rost och/eller annat sedimenterat material finns alltid i ledningarna men släpper när trycket förändras i samband med läckor, reparation eller underhåll av ledningsnätet. Ledningsnätet är rundgående under mark, och därför kan även boende långt från läckan drabbas av missfärgat vatten.

Vi rekommenderar att du inte dricker vattnet så länge det är missfärgat oavsett om färgen beror på en vattenläcka eller reperation- och underhållsarbete. Spola vattnet tills det är klart igen och med fördel så nära vattenmätaren som möjligt.

Rekommendationen att inte dricka missfärgat vatten gäller för både människor och djur.

Så länge du inte mår dåligt behöver du inte göra någonting. Det du får i dig är mer järn än vanligt.

Partiklarna som orsaker missfärgningen försvinner inte om du kokar vattnet. Det är oftast järnoxid (rost) i ledningarna som släpper och orsakar missfärgat vatten.

Skulle det finnas misstanke om att dricksvattnet är förorenat informerar vi om kokningsrekommendation. När det gäller kokning ska vattnet koka upp så att tydliga bubblor syns.

Beroende på omfattningen och tiden som krävs att reparera en läcka kan vi ställa ut tankar med dricksvatten under reparationstiden. Information om vattentankar och hämtningsställen läggs ut på vår hemsida.

Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt och därför rekommenderar vi inte att du tvättar förrän vattnet är klart.

Det är inga problem att duscha eller bada.

När en läcka är lagad spolas berörda ledningar via brandposter och spolposter. För att få rent vatten i kranen måste du också spola vattnet tills det är klart igen och med fördel så nära vattenmätaren som möjligt. Det kan ta upp till 30 minuter innan vattnet blir klart. Blir det inte klart då så vänta ett par timmar och försök igen. Är du osäker kan du kontakta vår kundservice.

Frågor och svar om vattenmätarbyte

En fjärravläst vattenmätare är en elektronisk ultraljudsvattenmätare med en inbyggd radiosändare som innebär att mätaren läser av vattenflödet automatiskt.

Mätvärden kommer att hämtas in via radiosändare några gånger per år. Det innebär att du som kund slipper lämna in mätarställningen manuellt framöver. Dock är det en övergångsperiod till dess att mätvärden börjar samlas in.

Anledningen till att vi byter till fjärravlästa mätare är för att det innebär flera fördelar för alla inom VA-kollektivet. Idag har vi problem med att mätarställningar inte kommer in vilket kräver många onödiga resurser. Vi slipper alla utskick samt den administration som det innebär, samt att vi inte behöver använda oss av schablondebiteringar baserade på tidigare förbrukning. Fjärravlästa mätare gör det möjligt för oss och villaägare att snabbare upptäcka oroande avvikelser och vi kan lättare få indikering på eventuella läckor, vilket innebär färre driftstörningar och lägre kostnader. Vattenförbrukningen får en bättre uppföljning och vi får ett säkrare underlag för vår debitering.

Du kommer att få ett brev hemskickat i din brevlåda med information om vattenmätarbytet. Därefter kommer du att få ett tidsbokningskort i brevlådan ungefär en vecka innan vi planerar att komma hem till dig. Besöket tar upp till en timme.

Du kommer att få en utsatt tid på tidsbokningskortet när besöket kommer att ske. Om tiden inte passar bör du så fort som möjligt kontakta oss för att boka in en ny tid. Vid besöket är det viktigt att det finns en vuxen hemma som kan visa var vattenmätaren finns i huset.

För att säkerställa att din mätarplats uppfyller gällande krav behöver du först kontrollera din mätarplats. Bland annat kräver bytet av vattenmätaren att det finns en konsol som håller fast ventiler och rör i väggen och att det finns avstängningsventiler på båda sidor om vattenmätaren så att vattnet går att stänga av. Om din mätarplats uppfyller kraven behöver du inte göra något innan vi kommer och byter din vattenmätare.

Om du upptäcker att du behöver åtgärda en eller flera saker innan bytet så ska du kontakta en VVS-installatör. När din VVS-installatör besökt dig för att kontrollera vad som behöver åtgärdas kontaktar installatören i sin tur oss för en tid då vi kan stänga av vattnet i gatan. När vi stänger av vattnet i gatan gör din VVS-installatör ett andra besök hos dig för att åtgärda mätarplatsen. Därefter är din mätarplats godkänd inför vattenmätarbytet.

Du behöver kontrollera följande:

  • Det ska finnas fungerande avstängningsventiler på båda sidor om vattenmätaren. Ventilerna ska gå lätt att manövrera och stänga helt. Om någon av ventilerna inte stängs helt så ska de bytas ut innan vattenmätarbytet.
  • Mätaren ska monteras i en mätarkonsol som är horisontell och fast förankrad, har en skjutbar koppling och avstängningsventiler på båda sidor. Konsolen håller fast ventiler och rör i väggen. Om du saknar något behöver du anlita en VVS-installatör som kan installera det.
  • Rör eller kopplingar ska inte vara angripna av rost.
  • Mätarplatsen får inte blockeras. Om mätplatsen ska byggas in ska det vara i ett av oss, godkänt mätarskåp.
  • Mätare och ventiler ska vara lätta att komma åt med verktyg och det är bra om det får plats en hink under mätaren då det alltid rinner ut lite vatten vid mätarbytet.

Det finns ett antal olika typer av avstängningsventiler. Om du har ventiler av ovanstående modeller ska du, med hjälp av en VVS installatör, byta ut dessa omgående innan mätarbytet. 

För din egen säkerhet bör du inte röra ventilerna då dessa modeller inte är tillförlitliga. Vid manövrering kan ventilen, helt utan förvarning, lätt gå sönder och orsaka skador i form av vattenläckor. Problemet sitter nämligen inne i ventilen och syns inte utanpå. 

Vår personal är förbjuden att röra dessa ventiler. För att vi ska kunna utföra mätarbytet måste de därför bytas ut innan mätarbytet.

OBS! att det endast gäller modell LK580 och LK581. Modell LK582 är godkänd

Som fastighetsägare står du för de anordningar som behövs för att sätta upp mätaren och koppla ihop med den övriga utrustningen, bland annat konsol till vattenmätaren, ventiler och ledningar inne på fastigheten. Vi som VA-huvudman står för kostnaden av både vattenmätare och installation av mätaren