Hur upptäcker jag en vattenläcka?

En läcka kan uppstå på servisledningen för vatten utan förvarning. Om vattnet rinner ut i marken är läckan ofta svår att upptäcka. När läckan har uppstått före vattenmätaren registreras heller inte någon ökning i förbrukningen. Gör det därför till en vana att inte bara titta på mätaren utan också lyssna på den. Om det susar vid mätaren, trots att alla kranar i huset är stängda, så läcker ledningen. Läckan ska repareras snarast för att inte riskera att fastigheten drabbas av en vattenskada.

Så mycket vatten kan gå åt vid en läcka

Typ av läcka

Mängd vatten

en droppande kran

40 l/dygn eller 15 m3/år

en sytråd, Ø 0,3 mm, då droppar din kran hela tiden

cirka 40 m3 vatten/år.

toalett som rinner

1100 l/dygn eller 400 m3/år

en tändsticka, Ø 2,7 mm, det är ungefär den stråle som blir när du sköljer din disk

cirka 3 500 m3 vatten/år.

en penna, Ø 8,7 mm, det är ungefär som en badkarstappning

cirka 35 000 m3 vatten/år.

en femkrona Ø 27,5 mm, det är en spolning ur en brandpost

cirka 350 000 m3 vatten/år.

Normal förbrukning av vatten i en familj är ca 150 m3/år.