Jag önskar att få min förbindelsepunkt på andra sidan tomten, men fick inte välja det. Varför?

Vi kan endast erbjuda dig att välja förbindelpunkt på den sida där vi lägger ner VA-ledningarna. Vill du ändå gräva till annan sida av fastigheten står du som fastighetsägare för kostnaden.