Jag har glömt att skicka in önskan om förbindelsepunkten eller ångrat mitt tidigare önskemål. Vad händer nu?

Om du inte skickat in din önskan om placeringen av förbindelsepunkten innan det datum vi angett så gäller det läge som vi föreslagit. Om du ändå vill flytta eller ändra din placering ska du kontakta EEM för samråd om eventuell flytt innan arbetet med ledningarna i vägarna har påbörjats.