Jag har en obebyggd tomt. Måste jag ändå betala anläggningsavgift?

Du måste betala anläggningsavgiften oavsett om din tomt är bebyggd eller inte. Alla befintliga tomter som får en förbindelsepunkt upprättad och meddelad är skyldiga att betala anläggningsavgiften.