Varför kostar det att ha mer än 10 meters slangdragning?

De grundläggande kraven på en slamanläggning är att slambilen ska kunna parkera max 10 meter från anläggningen. I den ordinarie tjänsten för slamtömning ingår det därför 10 meter slangdragning. Om chauffören måste dra slangen längre än 10 meter är det en tilläggstjänst som debiteras per varje påbörjat 10-metersintervall. Standarden är satt för att möjliggöra ett effektivt och rationellt tömningsarbete. Tanken är att den större delen av kollektivet som har anpassat sina anläggningar efter den standarden inte ska behöva betala extra för den mindre grupp inom kollektivet som inte har åtgärdat sina anläggningar.