Vad är farligt avfall och hur sorterar jag det?

Ämnen som är giftiga, brandfarliga, frätande, hälsoskadliga eller miljöfarliga räknas som farligt avfall. Rengöringsmedel, sprayflaskor, batterier, lågenergilampor och elektronik är exempel på vanliga produkter i hemmet som ska sorteras som farligt avfall. Här är en utökad lista på farligt avfall. 

Farligt avfall får aldrig läggas i hushållssopor eller spolas ner i toaletten eftersom det innehåller ämnen som kan skada människors hälsa och miljö. Du kan lämna in ditt farliga avfall till någon av våra återvinningscentraler, i Miljöboden. Där finns personal som hjälper dig att hantera ditt farliga avfall.

Om du bor i villa kan du be om en Miljöbox på återvinningscentralen som möjliggör att du enkelt kan sortera ditt farliga avfall i hemmet. Läs mer om Miljöboxen här. Om du bor i lägenhet, hör med din fastighetsägare om vad ni har möjlighet att sortera i fastigheten.