Under vilken period tömmer ni trädgårdskärlen?

Vi börjar säsongen vid månadsskiftet mars-april och har sista tömningen i slutet av november, från vecka 14-47.