Vad händer med de insamlade textilierna?

När du har sorterat textilier i den rosa påsen och lagt den i ditt kärl, hämtar vi det precis som vanligt. Alla färgade påsar kommer in till vår färgsorteringsanläggning och sorteras optiskt efter färg. Alla rosa färgsorteringspåsar hamnar alltså för sig. Därefter gör personal från AMA en grovsortering och rensar bort de textilier som har för dålig kvalitet, till exempel blöta eller hårt nedsmutsade textilier, dessa skickas till förbränning. De textilier som går att återanvända eller återvinna  packar vi om i säckar och skickar vidare till vår samarbetspartner Human Bridge.

De i sin tur sorterar materialet vid någon av sina sorteringsanläggningar. Användbara kläder går till deras välgörenhetsarbete. En del tyger av låg kvalitet går till så kallad "down-cycling", till exempel blir trasor inom industrin.