Måste jag sortera mina textilier?

Det finns krav på ökad insamling och återvinning av textilier, från EU och från Naturvårdsverket. Målet är att mängden textilavfall i restavfallet minska med 60 procent år 2025, gentemot basår 2015. Och år 2025 ska 90 % av separat insamlat textilavfall förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas.

Än finns det inget producentansvar för textilier likt det gör för förpackningar, men det är under beredning i enlighet med Januariavtalet. Dessutom kräver EU att kommunerna utvecklar en separat textilinsamling fram till år 2025.

I Eskilstuna ligger vi i framkant. Vi ökade vår insamling av textilier redan 2017 då vi införde den rosa påsen för textilier i färgsorteringen. Sedan dess har vi utökat insamlingen ytterligare med textilbehållare vid våra återvinningscentraler samt vid olika fastigheter i samarbete med fastighetsbolagen.