Hur samlar EEM in textilier?

  • Med den rosa påsen. Vi ökade vår insamling av textiler markant redan 2017 när vi införde den rosa påsen i färgsorteringen. Vi får in ca 500 påsar med textilier om dagen.
  • Behållare för textilier. Vi har insamling vid våra återvinningscentraler samt vid olika offentliga platser runt om i kommunen.
  • I samarbete med fastighetsägare samlar vi in textilier i flerfamiljshus.
  • ReTuna. Du kan lämna textilier i Returen, dessa kommer då att säljas eller upcyclas av butiker. De textilier som ReTuna inte kan använda eller sälja vidare lämnar de vidare på återvinningscentralen.