Varför har matavfall skickats till förbränning?

Vår nya slurrymaskin stod klar 2016. Produktionen av slurry ökade mellan 2016 och 2017 från 6158 ton till 12 372 ton. Under 2017 byggde vi större tankar för att kunna mellanlagra mer slurry. 

Medan tankarna byggdes hade vi inte möjlighet att mellanlagra all slurry. Vi prioriterade då att ta till vara allt matavfall från hushåll och storkök som håller hög sorteringskvalitet. Matavfallet från vissa livsmedelsbutiker beslutade vi däremot att under denna period skicka till förbränning. Det innehåller mycket förpackningsmaterial och kan därmed inte tas till vara lika bra som matavfall från hushåll, storkök och restauranger.  

Under 2017-2018 producerade vi rekordmycket slurry som blev till biogas, trots att matavfallet från vissa livsmedelsbutiker skickades direkt till förbränning.