Vad finns det för krav på matavfallsinsamling?

Enligt nuvarande nationella miljömål ska minst 50 % av allt matavfall sorteras ut senast 2020. Eskilstuna uppnådde detta mål redan 2011 då alla i kommunen fick möjlighet att sortera ut sitt matavfall. 

Målet säger även att matavfallet ska behandlas biologiskt så att växtnäring och energi tas till vara. Genom att röta matavfallet uppnår vi det målet. Att producera biogas är att ta till vara på energi, och att producera gödningsmedel är att ta till vara på växtnäring.

I Sverige erbjuder 73 % av alla kommuner sina invånare att sortera matavfall.