Varför ingår inte glas i färgsorteringen?

Det finns flera olika anledningar till att det är problematiskt att sortera glas med färgsorteringssystemet. Glasen riskerar att gå sönder och riva upp påsarna, vilket skulle innebära att olika material blandas och inte kan gå till återvinning.

En annan anledning är att glas är skrymmande och tungt. Det skulle ta upp mycket plats i kärlen vilket skulle innebära att många skulle behöva ha större kärl. Kärlen skulle också bli väldigt tunga vilket är ett problem vid tömning.

Vi arbetar ständigt med att förbättra verksamheten och göra det enkelt för människor att sortera i sin vardag. Kanske kommer det i framtiden smarta lösningar för sortering av glas men i dagsläget lämnas de till FTI:s återvinningsstationer runt om i staden eller till någon av våra återvinningscentraler.