Varför har inte alla lägenheter färgsortering?

Enfamiljshus och flerfamiljshus har olika system för att sortera sitt avfall.

I flerfamiljshus är det fastighetsägaren som är ansvarig för att tillhandahålla olika sorteringslösningar. Fastighetsägaren kan välja att låta de boende sortera i olika kärl i sorteringsrummet, att sortera i påsar med färgsorteringssystemet, eller att låta de boende sortera sina förpackningar och tidningar vid en återvinningsstation.

Alla privatpersoner har ett ansvar att lämna in sina förpackningar och tidningar, oavsett om det är till en återvinningsstation, återvinningscentral, i en fastighets sorteringsrum eller med färgsorteringen. Att ett flerfamiljshus inte har färgsortering innebär alltså inte att de inte ska sortera, de ska bara göra det i olika kärl istället för i olika påsar.