Vad är det som är bra med färgsortering?

  • Enklare hantering – du sorterar dina sopor i olika påsar direkt i hemmet. Du behöver inte plocka upp avfallet igen för att sortera ut det i olika containrar. 
  • Du slipper frakta alla dina förpackningar till en återvinningsstation, vi spar koldioxid genom färre bilresor.
  • Mer material blir sorterat när det är enkelt att sortera. Sedan vi införde färgsorteringen år 2010 har vi minskat det brännbara avfallet med 54 %. Inte illa, eller hur?