Måste jag färgsortera?

Vi på Eskilstuna Energi och Miljö har ansvar för att samla in ditt övriga hushållsavfall och ditt matavfall, det har vi monopol på. När det gäller förpackningar och tidningar har du fortfarande möjlighet att lämna det till någon av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen återvinningsstationer. Huvudsaken är att du sorterar. Färgsorteringen är helt enkelt en service som gör jobbet enklare och du slipper frakta förpackningarna till en återvinningsstation.

Alla hushåll måste sorterat sitt avfall enligt Miljöbalkens avfallsförordning.