Frågor om Återvinning

Hur får jag information om ändrade sophämtningsdagar? Hur får jag nya färgsorteringspåsar? Här hittar du de vanligaste frågorna om återvinning.