Vad är en behandling av en personuppgift?

En behandling av en personuppgifter är varje enskild åtgärd som utförs med personuppgifter. Det gäller både manuell och automatisk hantering. Generellt gäller att allt som görs med en personuppgift i en dator räknas som en behandling. Insamling, registrering, utskrivt, ändring, granskning - är alla exempel på en behandling. 

Främst hanteras personuppgifter i IT-system och databaser, men även i programvaror som Office-paketet (Word och Excel) och pdf-filer räknas som behandlingar.