Vilka regler gäller för hur vi ska hantera dina personuppgifter?

Det är EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation 2016/379) som reglerar hur vi får behandla dina personuppgifter. Förordningen träder i kraft den 25 maj 2018 för alla medlemsländer i EU samtidigt. 

I Sverige införs därför en ny Dataskyddslag som ersätter PuL (Personuppgiftslagen).