Frågor om personuppgifter

Vi värnar om våra kunders personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information om dig som vi sparar hos oss.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddslag som ersätter den svenska Personuppgifts-lagen (PuL). GDPR börjar gälla inom hela EU den 25 maj 2018. Mycket är sig likt men kraven på hur personuppgifter får behandlas skärps.