Vad är driftkostnaden för fjärrvärme?

Vårt fjärrvärmepris för privatpersoner består av en fast årsavgift och ett rörligt energipris. 

Pris
Fast avgift 1 175 kr/år
Energipris 73,40 öre/kWh
   

Här kan du läsa mer om våra fjärrvärmepriser.