Hur mycket kostar det att ansluta min villa till fjärrvärme?

Anslutningsavgiften avser kostnaden för anslutningen mot vårt fjärrvärmenät. Förutom anslutning erbjuder vi en fjärrvärmecentral med reglercentral ECL 310, där du enkelt ställer in önskad inomhustemperatur. Den kan även styras via din telefon eller dator. 

Här kan du läsa mer om aktuella anslutnignsavgifter och hur det går till att ansluta din villa till fjärrvärmenätet.