Det är kallt i mitt hus, vad gör jag?

På vår driftinformationssida får du löpande information om planerade och plötsliga avbrott som kan påverka din värme- och varmvattentillförsel. Är det inget avbrott i ditt område? Börja med att felsöka din fjärrvärmecentral.