Varför vann IP-Only upphandlingen?

Våren 2020 upphandlade vi ny kommunikationsoperatör. Flera aktörer deltog och IP-Only vann upphandlingen. IP-Only presenterade i sitt anbud ett stort utbud av tjänsteleverantörer, hög servicegrad (exempelvis gällande felavhjälpning och åtgärdstid) samt god ekonomi i den möjliga affären.