Mitt abonnemang har blivit dyrare sedan ni bytte kommunikationsoperatör till IP-Only. Hur kan det bli så?

Olika kommunikationsoperatörer har olika prismodeller och det gäller förstås även Fibra och IP-Only. Detta får genomslag i tjänsteleverantörernas prissättning. I dagsläget ser vi generellt något lägre priser på lägre hastigheter hos Fibra, medan IP-Only har lägre priser på högre hastigheter. Vi ser att detta kommer att gynna våra kunder framöver, eftersom behovet av allt högre hastigheter ständigt ökar.

Kunden väljer själv tjänsteleverantör, det vill säga företag som tillhandahåller internet, IPTV och kapacitet. Exempel på tjänsteleverantörer är Telenor, Com Hem och Viasat.

Det råder fri konkurrens, vilket är en fördel i ett öppet stadsnät. Om du som kund är missnöjd med din månadskostnad kan du alltså byta tjänsteleverantör.