Hur ska ni säkerställa att priserna är schyssta?

IP-Only har förbundit sig att se till att tjänsteutbud, kvalitet och priser ska vara marknadsmässiga över hela den sjuårsperiod vi tecknat avtal för.

För att säkerställa ovanstående kommer EEM att göra årliga jämförelser med andra stadsnät, bland annat Fibras nät.