Var ska jag placera min användarnod?

Användarnoden placeras i anknytning till hålet i husväggen. Den behöver el för att fungera, därför är det viktigt att den monteras inom en meter från ett eluttag. Noden får inte sitta i våta eller kalla utrymmen. Den bör sitta fritt på en vägg och inte undangömt bakom ett skåp eller ett element. Om du är osäker på placeringen kan du rådfråga oss.

illustration fiber placering användarnod_png.png