Vad är överlämningspunkt?

Överlämningspunkten är den plats hos dig där fibernätet ansluts till fastighetsnätet. För villor så är överlämningspunkten vid användarnoden.