Vad är användarnod?

För att kunna ansluta dig till fiber behövs en användarnod monteras upp på väggen inne i ditt hus. Vi sätter upp noden åt dig i samband med håltagningen i husväggen. Här kan du läsa mer om placering av användarnod.

Användarnoden utgör slutänden av fastighetsnätet och innehåller logik för trafikprioriteringar, såsom IP-telefoni, Set-Up-Box för tv, trådlös router eller annat.

Användarnod finns för både koppar- och fibernät. Den för fibernät är också en medieomvandlare, som omvandlar ljus till elektriska signaler.