Jag har anslutit mig till fiber men anslutningen fungerar inte?

När fibern är i marken och din användarnod är installerad återstår att driftsätta anslutningen. Det kan ta cirka 1-2 veckor. Du kommer att få ett meddelande som säger när det är driftsatt. Efter det kan du använda tv-, telefoni- och internettjänster.