Vad är en avlämningspunkt?

Avlämningspunkten är den plats vid fastighetsgräns där vi lämnar fiberkabeln. Fastighetsägaren tar därefter vid för grävning och slangdragning innanför fastighetsgräns. Slang tillhandahålls av oss. Fiberkabeln dras sedan i slangen. Är du osäker var olika ledningar i marken går på din tomt kan du använda Ledningskollen för att få dem uppmärkta.

Om inget annat avtalats gäller avlämningspunkt i källarutrymme för flerfamiljsfastigheter.