Behövs tjänstefördelare i lägenheterna?

Ja. En användarnod placeras i varje ledning där kunden ansluter sin utrustning som till exempel en trådlös router.