Varför måste jag betala inflyttningsavgift?

När du flyttar medför det administrativt arbete som ska betalas av dig som flyttar och inte av kundkollektivet (alla andra).