Varför har jag fått ändrad avgift för mitt elnätsabonnemang?

Vid elmätarbytet hos dig kan montören ha upptäckt att de passdelar du har för dina huvudsäkringar i elskåpet, inte stämmer överens med ditt nuvarande elnätsabonnemang. Du har då flyttats över till rätt abonnemang. På samma gång ändras din avgift som kan ha blivit antingen högre eller lägre, beroende på vilka passdelar du har. Det är färgen på passdelen som avgör hur stora säkringar du kan ha och vilket elnätsabonnemang vi ska fakturera dig för. Om du har flera olika sorters passdelar är det den med högst amperestorlek som är styrande för din avgift.