Vad gör jag om passdelar saknas eller är trasiga?

Om en eller flera passdelar saknas eller är trasiga behöver du kontakta en auktoriserad elinstallatör som åtgärdar detta.

Saknade eller trasiga passdelar/bottenkontakter utgör ett allvarligt avsteg både från de allmänna avtalsvillkoren och från tillverkarens anvisningar för en elapparat med passkontakter. Det utgör inte bara ett avtalsmässigt brott utan även en potentiell elsäkerhetsfara då större säkringar kan användas än vad anläggningen klarar av.

Du som privatperson kan läsa våra allmänna avtalsvillkor här.
Du som näringsidkare kan läsa våra allmänna avtalsvillkor här.