En av säkringarnas passdelar har en annan färg, har det någon betydelse?

Ja! Färgerna talar om vilken storlek det är på passdelen och vilken säkring som passar i den. Det är passdelen som avgör vilket elnätsabonnemang du får betala för. Har du olika färger på passdelarna är det passdelen med störst ampere-storlek som avgör vilken avgift du får betala. En elinstallatör kan oftast hjälpa till med att lägga om last i elanläggningen och därmed se till att du kan ha minsta möjliga passdelar för dina behov.

                              Passdelar illustration 1.jpg