Varför ska elmätarna bytas ut?

I september 2018 tog regeringen beslut om krav på nya funktioner i elmätarna. För att leva upp till lagkravet innebär det att alla elnätsföretag i Sverige behöver byta ut eller uppdatera sina elmätare innan år 2025. Vi kommer att byta ut alla elmätare och arbetet kommer ske i flera etapper. Majoriteten av de mätare som är uppsatta idag är i slutet av sin tekniska livslängd och kraven på nya funktioner i mätarna stämmer bra in i det normala revisionsintervallet.